Special Invitees

  • S. Navtej Singh Kauni, Member, S.G.P.C, Sri Amritsar.
  • Bibi Davinder Kaur, Ex. Member, S.G.P.C, Sri Amritsar.
  • Bibi Manjeet Kaur, Ex. Member, S.G.P.C, Sri Amritsar.

Map Location

Social Media

College Address

Tibbi Sahib Road, Sri Muktsar Sahib,
PIN : 152026
PHONE : 01633 260229
EMAIL:principal_gnc@yahoo.com

VISITOR NO.web counter