Contact Number

01633 260229

Email Address

principal_gnc@yahoo.com

Address

Tibbi Sahib Road, Sri Muktsar Sahib,